علیپور پشت سنگر مهدی طارمی

علیپور پشت سنگر مهدی طارمی
علی علیپور در یازدهمین هفته از لیگ برتر همچنان در حسرت گل زدن به سر می‌برد؛ این در حالی است که انتقادات به سمت طارمی است.

علیپور پشت سنگر مهدی طارمی

علی علیپور در یازدهمین هفته از لیگ برتر همچنان در حسرت گل زدن به سر می‌برد؛ این در حالی است که انتقادات به سمت طارمی است.
علیپور پشت سنگر مهدی طارمی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author