علیرضا منصوریان :کی‌روش از فوتبال 2025 حرف می‌زند

علیرضا منصوریان :کی‌روش از فوتبال 2025 حرف می‌زند
سرمربی استقلال می‌گوید خیلی بد است که دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس هنوز یک زمین تمرینی مناسب ندارند.

علیرضا منصوریان :کی‌روش از فوتبال 2025 حرف می‌زند

سرمربی استقلال می‌گوید خیلی بد است که دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس هنوز یک زمین تمرینی مناسب ندارند.
علیرضا منصوریان :کی‌روش از فوتبال 2025 حرف می‌زند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author