علیرضا حقیقی جواب مربی روبین کازان را داد

علیرضا حقیقی جواب مربی روبین کازان را داد
مربی دروازه بان های روبین کازان در مصاحبه ای گفته بود حقیقی بیش از حد اعتماد به نفس دارد.

علیرضا حقیقی جواب مربی روبین کازان را داد

مربی دروازه بان های روبین کازان در مصاحبه ای گفته بود حقیقی بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
علیرضا حقیقی جواب مربی روبین کازان را داد

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author