عصبانیت هیئت سعودی از سخنان ابراهیم جعفری

وزیر امور خارجه عراق در سخنرانی اش در نشست اتحادیه عرب از سید حسن نصرالله و نیروهای مردمی عراق ستایش کرد که همین امر سبب خشم هیئت سعودی شد.
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۴ جمعه ۲۱ اسفند


روزنامه قانون

اخبار کارگران

label, , , , , , , , ,

About the author