عریقات اظهارات نتانیاهو و شهرک سازی ها را محکوم کرد

عریقات اظهارات نتانیاهو و شهرک سازی ها را محکوم کرد
دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین ضمن رد اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه شهرک سازی های غیرقانونیِ صهیونیست ها را محکوم کرد.
۲۰:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ شهریور


عریقات اظهارات نتانیاهو و شهرک سازی ها را محکوم کرد

دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین ضمن رد اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه شهرک سازی های غیرقانونیِ صهیونیست ها را محکوم کرد.
۲۰:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ شهریور


عریقات اظهارات نتانیاهو و شهرک سازی ها را محکوم کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author