عرضه برق نیروگاه اتمی بوشهر در بورس

عرضه برق نیروگاه اتمی بوشهر در بورس
با طی شدن فرایند پذیرش شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران با ظرفیت تولید اسمی ۱۰۰۰مگاوات، برق تولیدی این نیروگاه‌ اتمی در بورس انرژی ایران قابلیت معامله پیدا کرد.
۱۲:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


عرضه برق نیروگاه اتمی بوشهر در بورس

با طی شدن فرایند پذیرش شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران با ظرفیت تولید اسمی ۱۰۰۰مگاوات، برق تولیدی این نیروگاه‌ اتمی در بورس انرژی ایران قابلیت معامله پیدا کرد.
۱۲:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


عرضه برق نیروگاه اتمی بوشهر در بورس

آپدیت نود 32 ورژن 6

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author