عربستان و همدستانش عاملان شکست نشست اوپک

عربستان و همدستانش عاملان شکست نشست اوپک
روسیه با انتقاد شدید از عربستان و دیگر کشورهای عربی عضو اوپک اعلام کرد: بعضی از اعضا تلاش داشتند از کشوری که در نشست غایب است امتیاز بگیرند و این عامل شکست مذاکرات بود.
۱۰:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


عربستان و همدستانش عاملان شکست نشست اوپک

روسیه با انتقاد شدید از عربستان و دیگر کشورهای عربی عضو اوپک اعلام کرد: بعضی از اعضا تلاش داشتند از کشوری که در نشست غایب است امتیاز بگیرند و این عامل شکست مذاکرات بود.
۱۰:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


عربستان و همدستانش عاملان شکست نشست اوپک

بک لینک رنک 7

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author