عذرخواهی تلفنی بنگر از ایرانپوریان

مدافع پرسپولیسی ها در تماسی تلفنی با ایرانپوریان از این بازیکن عذر خواهی کرد.

عکس

استخدام ایران

label, , , , , , , , ,

About the author