عذرخواهی انجمن سنگ و کلوخ برای اتفاقات بازی استقلال اهواز – پرسپولیس / ببخشید که سر مردم شکست!

عذرخواهی انجمن سنگ و کلوخ برای اتفاقات بازی استقلال اهواز – پرسپولیس / ببخشید که سر مردم شکست!
هیچ کسی حاضر نیست قبول کند در رخ دادن اتفاقات تلخ ورزشگاه اهواز مقصر است.

عذرخواهی انجمن سنگ و کلوخ برای اتفاقات بازی استقلال اهواز – پرسپولیس / ببخشید که سر مردم شکست!

هیچ کسی حاضر نیست قبول کند در رخ دادن اتفاقات تلخ ورزشگاه اهواز مقصر است.
عذرخواهی انجمن سنگ و کلوخ برای اتفاقات بازی استقلال اهواز – پرسپولیس / ببخشید که سر مردم شکست!

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author