عدم اجابت اولین خواسته کی روش/ سربازان حق بازی برای تیم ملی را ندارند!

عدم اجابت اولین خواسته کی روش/ سربازان حق بازی برای تیم ملی را ندارند!
سردار کمالی، جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بار دیگر تاکید کرد سربازان فقط حق بازی در تیم های نظامی را خواهند داشت.

عدم اجابت اولین خواسته کی روش/ سربازان حق بازی برای تیم ملی را ندارند!

سردار کمالی، جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بار دیگر تاکید کرد سربازان فقط حق بازی در تیم های نظامی را خواهند داشت.
عدم اجابت اولین خواسته کی روش/ سربازان حق بازی برای تیم ملی را ندارند!

اپدیت نود32

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author