عباسی: این اتفاق در تمام دنیا رایج است/ «مشهد»، نام جدید تیم سیاه‌جامگان

عباسی: این اتفاق در تمام دنیا رایج است/ «مشهد»، نام جدید تیم سیاه‌جامگان
نام تیم سیاه‌جامگان به مشهد تغییر پیدا کرد.

عباسی: این اتفاق در تمام دنیا رایج است/ «مشهد»، نام جدید تیم سیاه‌جامگان

نام تیم سیاه‌جامگان به مشهد تغییر پیدا کرد.
عباسی: این اتفاق در تمام دنیا رایج است/ «مشهد»، نام جدید تیم سیاه‌جامگان

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author