ظرفیت های بالای آستان قدس رضوی برای تولید برنامه های تلویزیونی

ظرفیت های بالای آستان قدس رضوی برای تولید برنامه های تلویزیونی
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران رسانه ملی: این آستان از ظرفیت بالایی برای تولید برنامه های تلویزیونی برخوردار است.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


ظرفیت های بالای آستان قدس رضوی برای تولید برنامه های تلویزیونی

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران رسانه ملی: این آستان از ظرفیت بالایی برای تولید برنامه های تلویزیونی برخوردار است.
۱۹:۴۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


ظرفیت های بالای آستان قدس رضوی برای تولید برنامه های تلویزیونی

لایسنس نود 32 ورژن 6

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author