طلا بعد از طلا؛/ صفحه اول روزنامه‌های انگلیس بعد از سوپرساندی

طلا بعد از طلا؛/ صفحه اول روزنامه‌های انگلیس بعد از سوپرساندی
کشور بریتانیا شب گذشته توانست با طلاهایی که در ورزش های مختلف ورزشکارانش کسب کردند به رده دوم جدول توزیع مدال ها بعد از آمریکا صعود کرد، اتفاقی بزرگ برای ورزش بریتانیا.

طلا بعد از طلا؛/ صفحه اول روزنامه‌های انگلیس بعد از سوپرساندی

کشور بریتانیا شب گذشته توانست با طلاهایی که در ورزش های مختلف ورزشکارانش کسب کردند به رده دوم جدول توزیع مدال ها بعد از آمریکا صعود کرد، اتفاقی بزرگ برای ورزش بریتانیا.
طلا بعد از طلا؛/ صفحه اول روزنامه‌های انگلیس بعد از سوپرساندی

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author