in اخبار جدید

طارمی از برانکو یاد بگیرد

طارمی از برانکو یاد بگیرد
برانکو تائید کرد که طارمی قبل از بازی با نفت در اردوی قرمزها دچار اشتباه شده است.

طارمی از برانکو یاد بگیرد

برانکو تائید کرد که طارمی قبل از بازی با نفت در اردوی قرمزها دچار اشتباه شده است.
طارمی از برانکو یاد بگیرد

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *