طارمی از برانکو یاد بگیرد

طارمی از برانکو یاد بگیرد
برانکو تائید کرد که طارمی قبل از بازی با نفت در اردوی قرمزها دچار اشتباه شده است.

طارمی از برانکو یاد بگیرد

برانکو تائید کرد که طارمی قبل از بازی با نفت در اردوی قرمزها دچار اشتباه شده است.
طارمی از برانکو یاد بگیرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author