ضرورت حمایت از ورزشکاران و مدال آوران پارالمپیک

ضرورت حمایت از ورزشکاران و مدال آوران پارالمپیک
۲۴ مهرماه روز بزرگداشت پارالمپیک امسال را با قدردانی از مدال آوران کشورمان در مسابقات ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو در کشور برزیل، به‌ویژه ورزشکاران زن افتخارآفرین و تاریخ‌سازمان، آغاز می کنیم.

ضرورت حمایت از ورزشکاران و مدال آوران پارالمپیک

۲۴ مهرماه روز بزرگداشت پارالمپیک امسال را با قدردانی از مدال آوران کشورمان در مسابقات ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو در کشور برزیل، به‌ویژه ورزشکاران زن افتخارآفرین و تاریخ‌سازمان، آغاز می کنیم.
ضرورت حمایت از ورزشکاران و مدال آوران پارالمپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author