in اخبار جدید

صیادان میگوی بوشهر

صیادان میگوی بوشهر
از چهارم مردادماه ۴۹۴ لنج ، ۱۰ هزار صیاد و بیش از هزار و ۲۰۰ شناور در استان بوشهر مشغول صید میگو هستند. صید میگو در استان بوشهر تا ۴۵ روز ادامه دارد.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۴ مرداد


صیادان میگوی بوشهر

از چهارم مردادماه ۴۹۴ لنج ، ۱۰ هزار صیاد و بیش از هزار و ۲۰۰ شناور در استان بوشهر مشغول صید میگو هستند. صید میگو در استان بوشهر تا ۴۵ روز ادامه دارد.
۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۴ مرداد


صیادان میگوی بوشهر

میهن دانلود

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *