صنعت پتروشیمی نماد واقعی اقتصادایران است

صنعت پتروشیمی نماد واقعی اقتصادایران است
معاون اول رئیس جمهور در مراسم آغازین نمایشگاه ایران پلاست با بیان اینکه صنعت پتروشیمی نماد واقعی اقتصاد ایران است گفت: مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران بیکاری، ‌رفاه مردم، ‌توسعه ایران و اقتدار اقتصادی ایران است.
۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


صنعت پتروشیمی نماد واقعی اقتصادایران است

معاون اول رئیس جمهور در مراسم آغازین نمایشگاه ایران پلاست با بیان اینکه صنعت پتروشیمی نماد واقعی اقتصاد ایران است گفت: مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران بیکاری، ‌رفاه مردم، ‌توسعه ایران و اقتدار اقتصادی ایران است.
۲۱:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


صنعت پتروشیمی نماد واقعی اقتصادایران است

خرید بک لینک

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author