صندوق پول: اقتصاد ایران رشد می کند

صندوق پول: اقتصاد ایران رشد می کند
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد در حالی که کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، سال گذشته به خاطر کاهش بهای نفت ۳۹۰ میلیارد دلار زیان کردند؛ این زیان امسال به ۴۹۰ تا ۵۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید، اما اقتصاد ایران چهار درصد رشد می کند.
۲۲:۰۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


صندوق پول: اقتصاد ایران رشد می کند

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد در حالی که کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، سال گذشته به خاطر کاهش بهای نفت ۳۹۰ میلیارد دلار زیان کردند؛ این زیان امسال به ۴۹۰ تا ۵۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید، اما اقتصاد ایران چهار درصد رشد می کند.
۲۲:۰۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


صندوق پول: اقتصاد ایران رشد می کند

لایسنس نود 32 ورژن 7

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author