صمد نیکخواه، مهدی کامرانی و حامد آفاق به تیم ملی دعوت نشدند؛/ آغاز پوست اندازی بسکتبال در غیاب سه ستاره!

صمد نیکخواه، مهدی کامرانی و حامد آفاق به تیم ملی دعوت نشدند؛/ آغاز پوست اندازی بسکتبال در غیاب سه ستاره!
بائرمن سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران لیست 22 نفره خود را برای مسابقات انتخابی المپیک اعلام کرد که صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق و مهدی کامرانی در آن جایی نداشتند.

صمد نیکخواه، مهدی کامرانی و حامد آفاق به تیم ملی دعوت نشدند؛/ آغاز پوست اندازی بسکتبال در غیاب سه ستاره!

بائرمن سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران لیست 22 نفره خود را برای مسابقات انتخابی المپیک اعلام کرد که صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق و مهدی کامرانی در آن جایی نداشتند.
صمد نیکخواه، مهدی کامرانی و حامد آفاق به تیم ملی دعوت نشدند؛/ آغاز پوست اندازی بسکتبال در غیاب سه ستاره!

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author