in داوران

صمد مرفاوی:اول به خدا امید داریم سپس به وجدان داور/درباره استقلال حرفی نمی‌زنم

صمد مرفاوی:اول به خدا امید داریم سپس به وجدان داور/درباره استقلال حرفی نمی‌زنم
سرمربی صبا می‌گوید تلاش زیادی می‌کنند تا در بازی با استقلال برنده از زمین خارج شوند.

صمد مرفاوی:اول به خدا امید داریم سپس به وجدان داور/درباره استقلال حرفی نمی‌زنم

سرمربی صبا می‌گوید تلاش زیادی می‌کنند تا در بازی با استقلال برنده از زمین خارج شوند.
صمد مرفاوی:اول به خدا امید داریم سپس به وجدان داور/درباره استقلال حرفی نمی‌زنم

تلگرام نارنجی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *