صعود تیم فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی پارالمپیک

صعود تیم فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی پارالمپیک
تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با شکست دادن هلند مقتدرانه به نیمه‌نهایی پارالمپیک صعود کرد.

صعود تیم فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی پارالمپیک

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با شکست دادن هلند مقتدرانه به نیمه‌نهایی پارالمپیک صعود کرد.
صعود تیم فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی پارالمپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author