صعود اوکلاهماسیتی و حذف دالاس از NBA

صعود اوکلاهماسیتی و حذف دالاس از NBA
تیم بسکتبال اوکلاهما سیتی با غلبه بر دالاس ماوریکس به دور دوم رقابتهای پلی آف بسکتبال حرفه ای NBA راه یافت.

صعود اوکلاهماسیتی و حذف دالاس از NBA

تیم بسکتبال اوکلاهما سیتی با غلبه بر دالاس ماوریکس به دور دوم رقابتهای پلی آف بسکتبال حرفه ای NBA راه یافت.
صعود اوکلاهماسیتی و حذف دالاس از NBA

آپدیت آفلاین نود 32

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author