صحت انتخابات ۵۱ حوزه انتخابیه از جمله تهران تایید شد

پرونده های ۵۱ حوزه انتخابیه دیگر در جلسات شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه ها مورد تایید قرار گرفت.
۲۲:۴۰ – ۱۳۹۴ چهار شنبه ۲۶ اسفند


علم و فناوری

تکست آهنگ

label, , , , , , , , ,

About the author