صحت انتخابات در همه ۲۰۷ حوزه تائید شد

صحت انتخابات در همه ۲۰۷ حوزه تائید شد
شورای نگهبان صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی را در همه ۲۰۷ حوزه تائید کرد.
۱۶:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


صحت انتخابات در همه ۲۰۷ حوزه تائید شد

شورای نگهبان صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی را در همه ۲۰۷ حوزه تائید کرد.
۱۶:۲۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


صحت انتخابات در همه ۲۰۷ حوزه تائید شد

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author