شیوخ سوریه اقدام اتحادیه عرب را محکوم کردند

شورای شیوخ و بزرگان عشایر و قبایل عربی در استان حسکه سوریه تصمیمات برخی حکام عرب را ضد حزب الله محکوم کردند.
۱۵:۰۳ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۲۳ اسفند


bluray movie download

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author