شیر و نقش آن در سلامت

شیر و نقش آن در سلامت
کلسیم از منابع اصلی تشکیل دهنده اسکلت انسان نقش مهمی در استحکام استخوان ها دارد، مصرف شیر به سبب داشتن کلسیم و املاح غذایی از توصیه های پزشکان است.
۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


شیر و نقش آن در سلامت

کلسیم از منابع اصلی تشکیل دهنده اسکلت انسان نقش مهمی در استحکام استخوان ها دارد، مصرف شیر به سبب داشتن کلسیم و املاح غذایی از توصیه های پزشکان است.
۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


شیر و نقش آن در سلامت

آپدیت نود 32 ورژن 5

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author