شیرر:/ آگوئرو تنها بازیکن در کلاس جهانی لیگ برتر است

شیرر:/ آگوئرو تنها بازیکن در کلاس جهانی لیگ برتر است
آلن شیرر، کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس، معتقد است سرخیو آگوئرو تنها بازیکن در کلاس جهانی حاضر در لیگ برتر انگلیس است.

شیرر:/ آگوئرو تنها بازیکن در کلاس جهانی لیگ برتر است

آلن شیرر، کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس، معتقد است سرخیو آگوئرو تنها بازیکن در کلاس جهانی حاضر در لیگ برتر انگلیس است.
شیرر:/ آگوئرو تنها بازیکن در کلاس جهانی لیگ برتر است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author