شگفتی‌سازی بانوی ایرانی در گرندپری شطرنج جهان

شگفتی‌سازی بانوی ایرانی در گرندپری شطرنج جهان
سارا خادم‌الشریعه در گرندپری بانوان جهان به یک پیروزی ارزشمند رسید.

شگفتی‌سازی بانوی ایرانی در گرندپری شطرنج جهان

سارا خادم‌الشریعه در گرندپری بانوان جهان به یک پیروزی ارزشمند رسید.
شگفتی‌سازی بانوی ایرانی در گرندپری شطرنج جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author