شکست تیم نوری مقابل الخور

تیم فوتبال مسیمیر در هفته بیست و سوم لیگ ستارگان قطر مقابل الخور شکست خورد.

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author