شکایت پرسپولیس از اتفاقات بازی با استقلال اهواز به فدراسیون ارسال شد

شکایت پرسپولیس از اتفاقات بازی با استقلال اهواز به فدراسیون ارسال شد
بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس لایحه اعتراض و شکایت خود بابت اتفاقات بازی پرسپولیس – استقلال اهواز را امروز دوشنبه تقدیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کرد.

شکایت پرسپولیس از اتفاقات بازی با استقلال اهواز به فدراسیون ارسال شد

بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس لایحه اعتراض و شکایت خود بابت اتفاقات بازی پرسپولیس – استقلال اهواز را امروز دوشنبه تقدیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کرد.
شکایت پرسپولیس از اتفاقات بازی با استقلال اهواز به فدراسیون ارسال شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author