شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا

شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا
مایکروسافت به سبب نقض حریم اطلاعات شخصی کاربران از دولت آمریکا شکایت کرد.
۱۱:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا

مایکروسافت به سبب نقض حریم اطلاعات شخصی کاربران از دولت آمریکا شکایت کرد.
۱۱:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا

بک لینک رنک 8

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author