شکایت باشگاه هاماربی از استقلال

پس از لغو بازی استقلال و هاماربی، این باشگاه سوئدی قصد دارد به فیفا شکایت کند.

خرید غذا

روزنامه قانون

label, , , , , , , , ,

About the author