شورای نگهبان: لایحه بودجه ۹۵ ابهام دارد

شورای نگهبان: لایحه بودجه ۹۵ ابهام دارد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعلام کرد.
۱۳:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


شورای نگهبان: لایحه بودجه ۹۵ ابهام دارد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعلام کرد.
۱۳:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


شورای نگهبان: لایحه بودجه ۹۵ ابهام دارد

آپدیت نود 32 ماهانه

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author