شورای امنیت به ادعای نتانیاهو پاسخ داد

شورای امنیت به ادعای نتانیاهو پاسخ داد
شورای امنیت سازمان ملل به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و الحاق بخشی از بلندی های جولان را توسط این رژیم رد کرد.
۱۰:۵۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


شورای امنیت به ادعای نتانیاهو پاسخ داد

شورای امنیت سازمان ملل به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و الحاق بخشی از بلندی های جولان را توسط این رژیم رد کرد.
۱۰:۵۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


شورای امنیت به ادعای نتانیاهو پاسخ داد

آپدیت نود 32

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author