شوخی دو بازیکن پرسپولیس با محسن بنگر/«او رمال خوبی است!»

شوخی دو بازیکن پرسپولیس با محسن بنگر/«او رمال خوبی است!»
بنگر پیش بینی خیلی جالبی پس از بازی رفت دربی داشت.

شوخی دو بازیکن پرسپولیس با محسن بنگر/«او رمال خوبی است!»

بنگر پیش بینی خیلی جالبی پس از بازی رفت دربی داشت.
شوخی دو بازیکن پرسپولیس با محسن بنگر/«او رمال خوبی است!»

بک لینک رنک 8

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author