شهرفرنگ/ حدس و گمان ها درباره سینمای ۹۵

فریدون جیرانی با تاکید بر اینکه سینمای در ایران صنعت نیست بلکه یک جریان روشنفکری است که سینما را اداره می کند، گفت: آمار نشان می دهد که سال ۹۵ سال رونق سینمای ایران خواهد بود.
۲۲:۲۱ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۷ اسفند


علم و فناوری

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , ,

About the author