شهرفرنگ/ بلایی که داستان عامه پسند بر سر جامعه آورد

شهرفرنگ/ بلایی که داستان عامه پسند بر سر جامعه آورد
کارشناسان معتقدند داستانهای عامه پسند اگرچه مخاطبین زیادی دارند ولی بداخلاقی و هیجانان نوجوانی را در جامعه به شدت تحریک می کنند، این نوع داستانها نه تنها ذائقه مردم را کاهش می دهند بلکه سینما را به حاشیه و گیشه محدود می کنند.
۲۳:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت


شهرفرنگ/ بلایی که داستان عامه پسند بر سر جامعه آورد

کارشناسان معتقدند داستانهای عامه پسند اگرچه مخاطبین زیادی دارند ولی بداخلاقی و هیجانان نوجوانی را در جامعه به شدت تحریک می کنند، این نوع داستانها نه تنها ذائقه مردم را کاهش می دهند بلکه سینما را به حاشیه و گیشه محدود می کنند.
۲۳:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت


شهرفرنگ/ بلایی که داستان عامه پسند بر سر جامعه آورد

فروش بک لینک

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author