شهردار زنجان بازداشت شدند

شهردار زنجان بازداشت شدند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان اعلام کرد: به دستور دادستانی و در پی فوت کودک شش ساله، شهردار زنجان به همراه شهردار منطقه ۳ بازداشت شدند.
۱۸:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


شهردار زنجان بازداشت شدند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان اعلام کرد: به دستور دادستانی و در پی فوت کودک شش ساله، شهردار زنجان به همراه شهردار منطقه ۳ بازداشت شدند.
۱۸:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۰ فروردین


شهردار زنجان بازداشت شدند

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author