شهادت کودک فلسطینی در شمال بیت المقدس

شهادت کودک فلسطینی در شمال بیت المقدس
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: یک کودک ۱۲ ساله فلسطینی در شهر الرام در شمال بیت المقدس در درگیری با نظامیان صهیونیست و به ضرب گلوله به شهادت رسید.
۰۸:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


شهادت کودک فلسطینی در شمال بیت المقدس

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: یک کودک ۱۲ ساله فلسطینی در شهر الرام در شمال بیت المقدس در درگیری با نظامیان صهیونیست و به ضرب گلوله به شهادت رسید.
۰۸:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


شهادت کودک فلسطینی در شمال بیت المقدس

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author