شهادت سه فلسطینی در کرانه باختری

سه فلسطینی با تیراندازی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری روداردن به شهادت رسیدند.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند


سایت استخدامی

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author