شنبه اخذ آخرین دفاع از متهم/سلامت روان قاتل ستایش تایید شد

شنبه اخذ آخرین دفاع از متهم/سلامت روان قاتل ستایش تایید شد
دادستان عمومی و انقلاب ورامین گفت که بر اساس نظریه پزشکی قانونی، متهم پرونده قتل دختربچه شش ساله افغانستانی، از سلامت روان برخوردار است و مشکلی از این بابت ندارد.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


شنبه اخذ آخرین دفاع از متهم/سلامت روان قاتل ستایش تایید شد

دادستان عمومی و انقلاب ورامین گفت که بر اساس نظریه پزشکی قانونی، متهم پرونده قتل دختربچه شش ساله افغانستانی، از سلامت روان برخوردار است و مشکلی از این بابت ندارد.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


شنبه اخذ آخرین دفاع از متهم/سلامت روان قاتل ستایش تایید شد

آپدیت نود 32 ورژن 6

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author