شماره پیراهن یا مساله ریاضی؟/ رومانی با پیراهن‌های عجیب مقابل اسپانیا(عکس)

شماره پیراهن یا مساله ریاضی؟/ رومانی با پیراهن‌های عجیب مقابل اسپانیا(عکس)
بازیکنان رومانی پیش از شروع دیدار دوستانه برابر اسپانیا، با پیراهن هایی که شماره های عجیبی رویشان نقش بسته بود به میدان آمدند. هدف از اینگونه شماره گذاری، حمایت از کمپین مبارزه با ترک تحصیل در کشور رومانی است.

شماره پیراهن یا مساله ریاضی؟/ رومانی با پیراهن‌های عجیب مقابل اسپانیا(عکس)

بازیکنان رومانی پیش از شروع دیدار دوستانه برابر اسپانیا، با پیراهن هایی که شماره های عجیبی رویشان نقش بسته بود به میدان آمدند. هدف از اینگونه شماره گذاری، حمایت از کمپین مبارزه با ترک تحصیل در کشور رومانی است.
شماره پیراهن یا مساله ریاضی؟/ رومانی با پیراهن‌های عجیب مقابل اسپانیا(عکس)

گوشی

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author