شمارش معکوس برای برگزاری مرحله دوم انتخابات

شمارش معکوس برای برگزاری مرحله دوم انتخابات
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: همه نهادهای برگزار کننده انتخابات آمادگی دارند مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را به بهترین وجه برگزار بکنند.
۲۲:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


شمارش معکوس برای برگزاری مرحله دوم انتخابات

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: همه نهادهای برگزار کننده انتخابات آمادگی دارند مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را به بهترین وجه برگزار بکنند.
۲۲:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


شمارش معکوس برای برگزاری مرحله دوم انتخابات

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author