شصت میلیارد تومان برای درمان معتادان

شصت میلیارد تومان برای درمان معتادان
شصت میلیارد تومان برای درمان معتادان در بیمه سلامت در نظر گرفته شده است.
۱۴:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


شصت میلیارد تومان برای درمان معتادان

شصت میلیارد تومان برای درمان معتادان در بیمه سلامت در نظر گرفته شده است.
۱۴:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


شصت میلیارد تومان برای درمان معتادان

لایسنس نود 32 ورژن 8

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author