شروع ضعیف شاگردان فاتح تریم/ ترکیه 0-1 کرواسی، یک گل برای کرواسی کم بود

شروع ضعیف شاگردان فاتح تریم/ ترکیه 0-1 کرواسی، یک گل برای کرواسی کم بود
دیدار تیم های کرواسی و ترکیه لحظاتی پیش با نتیجه 1-0 به سود کرواسی خاتمه یافت درحالیکه نتیجه عادلانه این بازی می توانست 3-0 یا 4-0 به سود کروات ها باشد.

شروع ضعیف شاگردان فاتح تریم/ ترکیه 0-1 کرواسی، یک گل برای کرواسی کم بود

دیدار تیم های کرواسی و ترکیه لحظاتی پیش با نتیجه 1-0 به سود کرواسی خاتمه یافت درحالیکه نتیجه عادلانه این بازی می توانست 3-0 یا 4-0 به سود کروات ها باشد.
شروع ضعیف شاگردان فاتح تریم/ ترکیه 0-1 کرواسی، یک گل برای کرواسی کم بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author