شتاب بیشتر همکاری های صنعتی و تجاری ایران و آلمان

شتاب بیشتر همکاری های صنعتی و تجاری ایران و آلمان
وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در دیدار با نخست وزیر ایالت نیدر زاکسن کشور آلمان،‌ راههای توسعه مناسبات صنعتی و تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


شتاب بیشتر همکاری های صنعتی و تجاری ایران و آلمان

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در دیدار با نخست وزیر ایالت نیدر زاکسن کشور آلمان،‌ راههای توسعه مناسبات صنعتی و تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


شتاب بیشتر همکاری های صنعتی و تجاری ایران و آلمان

خرید بک لینک

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author