سیمئونه: اخراجم تصمیم درستی بود

سیمئونه: اخراجم تصمیم درستی بود
دیگو سیمئونه،‌سرمربی اتلتیکومادرید عنوان کرد که اخراجش از کنار زمین به خاطر پرتاب توپ به داخل زمین را قبول دارد.

سیمئونه: اخراجم تصمیم درستی بود

دیگو سیمئونه،‌سرمربی اتلتیکومادرید عنوان کرد که اخراجش از کنار زمین به خاطر پرتاب توپ به داخل زمین را قبول دارد.
سیمئونه: اخراجم تصمیم درستی بود

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author