سیل در کنیا؛ دهها نفر ناپدید شدند

سیل در کنیا؛ دهها نفر ناپدید شدند
سیل در کنیا سبب کشته و ناپدید شدن دهها نفر شد.
۰۹:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


سیل در کنیا؛ دهها نفر ناپدید شدند

سیل در کنیا سبب کشته و ناپدید شدن دهها نفر شد.
۰۹:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


سیل در کنیا؛ دهها نفر ناپدید شدند

آپدیت نود 32 جدید امروز

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author