سیف خبر داد: آغاز طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور

سیف خبر داد: آغاز طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور
رئیس کل بانک مرکزی گفت : طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور امروز در حضور رئیس جمهور و مسئولان ذیربط با تایید و ابلاغ رسمی آقای روحانی آغاز شد.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۰ تیر


سیف خبر داد: آغاز طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور

رئیس کل بانک مرکزی گفت : طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور امروز در حضور رئیس جمهور و مسئولان ذیربط با تایید و ابلاغ رسمی آقای روحانی آغاز شد.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۰ تیر


سیف خبر داد: آغاز طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور

خرید بک لینک

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author