سید حسن نصرالله: نباید هیچگونه ارتباطی با اسرائیل برقرار شود

سید حسن نصرالله: نباید هیچگونه ارتباطی با اسرائیل برقرار شود
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اگر کشورها به هر علتی نمی خواهند وارد جنگ با دشمن شوند دستکم نباید با آن هیچ گونه ارتباطی برقرار کنند.
۱۹:۱۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


سید حسن نصرالله: نباید هیچگونه ارتباطی با اسرائیل برقرار شود

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اگر کشورها به هر علتی نمی خواهند وارد جنگ با دشمن شوند دستکم نباید با آن هیچ گونه ارتباطی برقرار کنند.
۱۹:۱۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


سید حسن نصرالله: نباید هیچگونه ارتباطی با اسرائیل برقرار شود

خرید vpn و ساکس

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author